Ludvika-Vansbro

Fler vindkraftverk byggs

Företaget Wallenstam investerar 60 miljoner kronor i två vindkraftverk vid Silkomhöjden mellan Ludvika och Vansbro. Företaget räknar med att verken tas i drift i november i år. Satsningen i Dalarna är ett steg i företagets strategi att bli helt självförsörjande på förnyelsebar energi före 2012.