Revisorer: SL har inte skött sina investeringar

Landstingets revisorer är mycket kritiska till delar av SL:s verksamhet. I sin granskning för 2007 riktas hård kritik mot att delar av företagets investeringar för till exempel underhåll av spår och signalsystem inte blivit av.

Det betyder i klartext att SL har inte nått de mål som politikerna satt upp, säger ordföranden för de förtroendevalda revisorerna, socialdemokraten Gunilla Jerlinger.

- Man har i budget planerat för stora, viktiga investeringar, och här har inte hänt mycket. Och nu skyller man kanske på att det beror på konjunkturläget och annat sådant, men man har alltså en eftersläpning här på investeringssidan, som inte är förenlig med planering och budget, säger hon.

Förra året hade SL vikt runt 3 miljarder för tekniska investeringar av olika slag - den summan gick inte åt. I år har summan för investeringar ökats rejält till 4.5 miljarder. Enligt revisorernas ordförande Gunilla Jerlinger var SL:s sätt att styra investeringspengarna förra året inte helt acceptalt, det vill säga på gränsen till underkänt.

Ordföranden i SL:s styrelse, moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm, medger att kontrollen brustit, men skyller till stor del på den förra röd-gröna majoriteten.

- Vi kan nog bli bättre på att planera våra investeringar. Det år som vi har jobbat med, som har gått alltså, fjolåret, det var ju så att då hade vi att ärva de planer som fanns från tidigare s-ledning. Det finns nog en hel del att förbättra på den punkten, säger han.

Socialdemokraten Lars Dahlberg, SL:s andre vice ordförande, välkomnar och delar revisorernas kritik. Han ger inte mycket för argumenetet att det funnits brister länge.

- Visst har det varit problem tidigare också, men det är inget försvar, utan vi måste satsa på att utveckla och förbättra kollektivtrafiken och då måste de investeringar som landstingsfullmäktige tagit beslut om att vi ska göra, de måste ju genomföras, säger Lars Dahlberg.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se