Torsdag 27 mars 2008 Akut socialbostadsbrist, myggbekämpning och Pådrivare

En pådrivarpanel på hugget, bestående av Sven Kempe, Stina Wollter och Kersti Kollberg debatterar kvinnor i bolagsstyrelser, växande fattigdom och studentkorridorskultur.  Hör två av dem som drabbas av bristen på sociala bostäder i Uppsala, och hur de privata hyresvärdarna tänker runt problemet. Myggplågebekämpningen vid Nedre Dalälven är i blåsväder igen, och Man Luckerz, uppsalaartist med rötter i Zimbabwe följer oroligt presidentvalet där.