nedre dalälven

Naturvårdsverket kritiserar eget finansierat myggprojekt

Nu kommer ytterligare kritik mot myggbekämpningen kring Nedre Dalälven, och den utvärdering som gjorts omkring projektet. Upplandsnytt har tidigare berättat att Artdatabanken i Uppsala ansåg att kontrollen av det använda bekämpningsmedlet var för dålig. Nu instämmer Naturvårdsverket i den kritiken.

Naturvårdsverket kritik kommer trots att det betalat ut miljonbelopp under flera års tid till kontrollprogrammet, som  anses undermåligt.

- Det har funnits mycket synpunkter, inte minst under senare tid. Både länsstyrelserna, Kemikalieinspektionen och vi tycker att man inte har levererat alla de data som egentligen behövs för att utvärdera verksamheten, säger Björn Risinger, chef för naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.

Men ni har ändå fortsatt betala ut pengar. Varför har ni gjort det?

- Vi har haft regeringens uppdrag att vara med och finansiera verksamheten, med fokus på uppföljningsverksamheten. Visst är det så att delar av verksamheten inte har hållit den kvalitet som projektet utlovat, delvis har den inte heller hållit den kvalitet som tillståndskraven har ställt, säger Björn Risinger.

 

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se