Yrkesjakt kan ge inkomst i glesbygd

I södra och mellersta Sverige skapar storstadsbors jaktintresse nya jobb på landsbygden för yrkesjägare. Men att helt livnära som yrkesjägare i Norrland är svårare. I kombination med fisketurism och andra naturupplevelser kan det gå att delvis leva på yrkesjakt även i Norrland, säger Tomas Ekberg, yrkesjägare i Östergötland.