Storuman

Policyn för skyddsvärd skog prövas

Skyddsvärd skog avverkas i Storumans kommun - med Skogsstyrelsens goda minne. Det är ett skogsområde där fastighetsägaren inte fått avverka, just därför att skogen är värd att bevara. Nu vill Norra skogsägarna pröva policyn för skyddsvärd skog.