Kd vill låta flykting med jobb stanna

Ett par hundra flyktingar som inte fått asyl i Sverige men som har fasta jobb här bör få stanna i väntan på att den nya lagen om arbetskraftsinvandring träder i kraft i december, anser kristdemokraterna. Enligt kd är det inhumant att avvisa personer som kan ha arbetat här i flera år.

– Det som är bekymret är att ett ganska stort antal människor riskerar att hamna mellan en föråldrad lagstiftning och den nya goda lagstiftningen som vi vill införa. Vi kristdemokrater tycker det är viktigt att se om det finns några möjligheter att genom övergångsbestämmelser eller på annat sätt, skapa möjligheter för dem att bli prövade enligt den nya lagen, säger kristdemokraternas partisekreterare Lennart Sjögren.

Men enligt regeringen kommer det inte att bli några undantag innan lagen träder i kraft i december.

Det betyder att flyktingar med fast arbete som i vissa fall bott i Sverige i flera år, bildat familj och etablerat sig, nu kommer att avvisas.

Det upprör Bengt Sjöberg som är ombud för FARR i Värmland, flykting- och asylgruppernas riksråd.

– Jag tycker det är förödande för hela integrationspolitiken. Här har vi människor som varit i Sverige fem-sex år, de har lärt sig svenska, kommit in i förhållandena och anpassat sig till samhället.

Vad säger omgivningen, grannar, arbetsgivare?

– Ja, här i Värmland och i Västerdalarna där jag har en som jag har hjälpt mycket och följt under flera år, där är det starka opinioner. Här i Karlstad har vi haft två demonstrationer och nu om några dagar så blir det en stor demonstration till, därför att vi har flera afghaner och irakier som har varit här länge. De har haft tillfälliga uppehållstillstånd. De har flickvänner, sambo, de har barn och de har jobb. En av dem jag är ombud för har startat ett företag, han har ett par anställda, han har tagit lån, och nu ska han ut, säger Bengt Sjöberg.

Också i Gävle och Markaryd finns lokala opinioner för att de flyktingar som hamnat i mellanrummet mellan två system, ska få stanna av humanitära skäl.

Och Lennart Sjögren i kristdemokraterna hoppas nu att man ska kunna övertyga övriga partier i regeringen om att frysa de aktuella avvisningarna.

– Vi vet att det finns mycket stor folklig opinion för att skapa en möjlighet för de kanske 3-400 asylsökande som idag har fast jobb och varaktig anställning, att de ska kunna få en möjlighet att bli prövade utifrån den här nya kommande lagstiftningen. Så att, den öppningen finns ju alltid, fram till dess att regeringen har lagt sin proposition och det förs en dialog i de frågorna givetvis i regeringskansliet, säger kristdemokraternas partisekreterare Lennart Sjögren.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se