Kd vill avskaffa ränta på uppskjuten skatt

Frågan om fastighetsskatten är åter aktuell inom alliansen. Kristdemokraterna vill avskaffa den ränta som införts på skatt som skjuts upp, när bostäder säljs med vinst.

Kristdemokraten Stefan Attefall skriver på Dagens Nyheters debattsida, att det är särskilt viktigt att den räntan slopas på bostäder som såldes innan reformen trädde i kraft.

Han anser också att hela taxeringssystemet för fastigheter bör avskaffas eftersom det inte finns något behov av det längre.

Stefan Attefall är ordförande i riksdagens finansutskott och ordförande för kristdemokraternas arbetsgrupp om etik och ekonomi.