Västernorrland

Landstingsanställda friskare

Sjukfrånvaron bland dom landstingsanställda i Västernorrland har minskat med en fjärdedel på bara tre år. Det visar siffror från Sveriges Kommuner och landsting.

Sjukfrånvaron för 2007 låg på 6,5 procent vilket är precis medelvärdet för samtliga landsting.

Minst sjukfrånvaro har landstingsanställda i Kalmar och mest dom i Jämtland.