ÄLMHULT

Friskola välkomnas av skolpolitiker

En friskola i Virestad välkomnas av ledande skolpolitiker i Älmhult - trots att det innebär problem att genomföra de besparingar som krävs.

- Jag välkomnar alla initiativ att starta friskolor, säger centerpartisten Elisabet Gunnarsson som är vice ordförande i utbildningsnämnden i Älmhult.

Men det innebär samtidigt en kommunal kostnad?

- Det är jag helt införstådd med men jag tror vi är ganska ense om att vi välkomanar alla initiativ från föräldrarna.

När en landsbygdsskola läggs ner eller hotas av nedläggning tar föräldrar, samhällsföreningar och bybor själva över initiativet och startar en friskola i stället.

Kommunala invändningar som att kostnaderna skenar iväg får inget gehör hos skolverket som beviljar tillstånden.

Bara i Kronoberg finns det en rad exempel på det, som friskolan i Älghult i Uppvidinge kommun som kom till under de omständigheterna.

Nu står Virestad på tur. Som vi berättade under torsdagen har föräldraföreningen där tröttnat på nedläggningshot och att skolpolitikerna inte kunnat ge klara besked.

En ansökan om att få tillstånd att starta en friskola är på väg till skolverket.

- Vår förhoppning är att den ska kunna starta 2009/2010, säger föräldraföreningens ordförande i Virestad, Tomas Harrysson.

Det här är en utmaning för utbildningsnämnden i Älmhult som ska spara 3,7 miljoner kronor och som planerat att lägga ner skolan i Virestad och satsa på skolan i Eneryda i stället.

Hur gör ni nu, det här innebär ju att ni får en friskola i Virestad samtidigt som ni får hålla öppet i Eneryda? Mäktar ni med det i besparingstider?

- Det kan jag inte svara på nu. Det får vi ta ställning till när vi vet vad beslutet blir på nämndsmötet, säger Elisabet Gunnarsson.

Utbildningsnämnden sammaträder på onsdag i nästa vecka.

Lennart Ernstsson
lennart.ernstsson@sr.se