Kommun varslar chef om uppsägning

En enhetschef inom handikappomsorgen i Olofström har varslats om uppsägning.

Chefen har varit avstängd sedan februari efter att det upptäckts brister i hanteringen av brukarnas pengar.

Enligt Blekinge Läns Tidning vill socialchefen Thomas Svensson inte uppge det exakta skälet för varslet.

Nu väntar förhandling med enhetschefens fackförbund Ledarna.