Uppsala

Skepsis till Gränbyutbyggnad

Många synpunkter har kommit in angående planerna på en stor sportarena och utbyggnad av Gränby centrum. Bland alla instanser som nu tyckt till om planerna, är det många som har invändningar.

Det är inte bara föreningar eller grannar som vill undvika ökande biltrafik och skydda områdets specifika flora och fauna, som har haft invändningar mot planerna. Även flera av kommunens egna nämnder har haft synpunkter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning tas fram för hela området innan man går vidare i planeringen. Kulturnämnden påpekar att kommunen gjort arvet efter Linné till en utvecklingsfråga, men undrar var de planerna tog vägen i projektet.

Flera remissinstanser, bland andra Vägverket och Miljörådet efterfrågar bättre lösningar och planering för kollektivtrafiken.

Bara två instanser, båda representanter för handeln, ställer sig odelat positiva till planerna.