Vindkraftverk skall säkerhetskontrolleras

Vindkraften utmålas ofta som ren och säker, men efter flera olyckor både i Sverige och utomlands börjar nu Arbetsmiljöverket intressera sig för branschen.

Bara i år har det inträffat tre olyckor med företaget Vestas vindkraftverk. Företaget är i nuläget störst på marknaden och har byggt många av vindkraftverken i Östergötland.

- Tre haverier på en månads tid är för mycket. Den olyckan som hände på Gotland när ett kraftverk tappade en vinge är oerhört ovanligt, men vi måste ta vårt ansvar för det som har skett, säger Tord Östlund på Vestas.

Förutom olyckan på Gotland i januari så skedde två olyckor i Danmark i februari. Företaget ska nu se över samtliga sina vindkraftverk, säger Tord Österlund. 

Isbildning inget problem i Östergötland 
Det talas också om risken med att is kan bildas på stillastående vingar och att isflak kan lossna och fara iväg när vinden tar fart igen. Men det här är ingen fara för Östergötland, enligt Tord Östlund.

- Det gäller kraftverk som står längre upp i landet där det är kallare, säger han.

Fler kraftverk planeras 
Idag finns nästan 800 vindkraftverk i landet. I Östergötland finns det enligt länsstyrelsen 56 stycken uppförda verk och 85 ansökningar om att få bygga.

Arbetsmiljöverket oroliga
Utvecklingen går undan, och nu har Arbetsmiljöverket beslutat ta fram en förstudie inför en nationell plan för hur vindkraftverken ska kontrolleras ur arbetsmiljösynpunkt. Orsaken är vindkraftens kraftiga utbyggnad i landet som enligt prognoserna kommer att fortsätta - med ökad styrka.

- Vi skall ta ett helhetsgrepp och se vilka risker som finns och hur man kan förebygga olyckor, det säger Sten-Åke Rosenberg som är arbetsmiljöinspektör i Göteborg.

Arbetet med förstudien ska starta i april.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se