24nt i marknätet

Den lokala tv-kanalen 24nt är en av de nya kanalerna som fått tillstånd att sända marksänd TV av radio och TV-verket.

Alla kanaler som i dag har sändningstillstånd i marknätet tilldelas nya tillstånd. Dessutom får åtta nationella och nio lokala/regionala kanaler som inte tidigare sänt i marknätet tillstånd.  

Det här innebär att 24nt nu kommer att kunna ses av hushåll i Norrköping, Finspång , Söderköping och Valdemarsviks kommun.

Kanal Lokal har fått nytt tillstånd för att sända i marknätet över Östergötland, de har även fått tillstånd att sända över bland annat Jönköping och Kalmar.

De nya tillstånden börjar gälla den 1 april.