Härnösand

Stigsjömacken kan öppnas sex år efter nedläggningen

Allt fler bensinstationer på landsbygden läggs ner, men samtidigt så finns det orter där man försöker bryta trenden och göra tvärtom. I Stigsjö, ett par mil väster om Härnösand, hoppas man kunna öppna macken igen, sex år efter att den lades ner.

Nu har Stigsjö Intresseförening och Stigsjö affärscentrum gått ut med en enkät där man söker efter bybor som är villiga att satsa cirka 1000 kronor vardera för att dra igång bensinmacken igen.

Det skulle ske i formen av en ekonomisk förening.

Det finns kvar två stycken 10 kubikmeters cisterner i marken som skulle kunna fyllas med 95 oktan och diesel. Men för att få anläggningen i funktionsdugligt skick så behövs en investering på cirak 60-80 000 kronor.

– Eftersom storbolagen inte är intresserade av att driva en besinstation så måste vi göra det själva, säger Lennart Wiklund.

Redan efter första utskicket så kom det in cirka 50 intresseanmälningar. Nu ska man ordna en träff med några bensinleverantörer och sedan hoppas man kunna bjuda in till ett första möte under våren för att eventuellt bilda Stigsjö Bränsleförening.

Birgitta Persson som är aktiv i föreningarna i Stigsjö tycker att det behövs drivmedel på närmare håll än i Härnösand. Det är också många som behöver tanka traktorer och andra redskap och då kan det vara besvärligt och dyrt att ha en egen dieseltank.

Nyligen öppnade livsmedelsbutiken i Stigsjö igen efter att ha varit borta i sex år. Birgitta Persson tror att det är det stora engagemanget bland Stigsjöborna som gör att man här försöker vända nedläggningstrenden.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se