Djurskydd

Dålig kontroll av veterinärer i Skåne

Skånes veterinärer kontrolleras inte enligt de riktlinjer som gäller. Enligt Jordbruksverket ska länstyrelserna i landet utföra kontrollbesök av veterinärernas arbete vart tredje år men i Skåne fungerar det här inte alls.

Jordbruksverkets riktlinjer är bara en rekommendation och Skåne är långt ifrån ensamma i Sverige om att inte klara av det här. Kontrollbesöken som bland annat ska se till att journaler och hygienen sköts på ett riktigt sätt har visserligen ökat totalt sett en aning det senaste året men sköts fortfarande så dåligt att jordbruksverket nu vill skärpa tonen och söker lagstöd hos regeringen.

- Tyvärr så klarar vi inte kontrollerna, vi har annat som vi tvingas prioritera mycket högre med akuta djurskyddsärenden och smittskyddsärenden, säger Lotta Berg som är en av länsveterinärerna i Skåne.

För Skånes drygt 300 veterinärer kan skärpningen av lagen betyda en ökad kontroll och hade man bara resurser så skulle det här skötas på ett helt annat sätt menar Lotta Borg på länsstyrelsen.

- Självklart skulle vi välkomna resurser så vi kunde fullfölja alla våra uppgifter . Det är ju viktigt att veterinärerna sköter sitt arbete både ur djurskydd- och smittskydddssynpunkt.