Utbildning

Dyra skollokaler i Lilla Edet ger mindre pengar till undervisning

Var fjärde krona som Lilla Edets kommun lägger på grundskolan går till lokaler. Det är betydligt högre än riksgenomsnittet och 5 000 kronor mer per elev än i grannkommunen Trollhättan.

Utbildningsnämnden i Lilla Edet har fått kritik av revisorerna för sina fleråriga underskott. Om lokalkostnadernas roll säger Camilla Waltersson Grönvall, moderat ordförande i utbildningsnämnden:

- Det är klart att vi hade kunnat lägga helt andra pengar på undervisning i stället för på lokaler. Det är ju solklart.

Hon säger att det finns bra och relativt nybyggda skollokaler i kommunen men också lokaler som är i stort behov av upprustning.

Enligt Camilla Waltersson Grönvall beror de höga kostnaderna på att lokalerna är för högt värderade. Kommunstyrelsen skall ta ställning till ett förslag att ge det kommunala fastighetsbolaget LEIFAB i uppdrag att komma tillrätta med de höga kostnaderna för skollokaler.

- LEIFAB tar ut de hyror som de är tvungna att göra utifrån det värde som lokalerna är skrivna i, men vi måste få ner värdet, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Bosse Adriansson

bo.adriansson@sr.se