Landshövdingar oeniga i regionfrågan

De fem landshövdingarna i och runt Kalmar län har idag ingen gemensam syn på hur länen ska formera sig i den nya regionindelningen. Däremot är de flesta av de mycket kritiska till hur processen går till.

Sven Lindgren, landshövding i Kalmar säger att det egentligen är för tidigt att prata gränser eftersom staten inte gett besked om hur den statliga organisationen ska se ut. Det är rätt att arbeta för en regionförstoring men fel att inte staten först tagit ställning till hur de statliga uppgifterna ska skötas och klaras, säger han till Sveriges Radio Kalmar.

Samma sak säger Kristina Alsér, hövding i Växjö - och Lars Enqvist i Jönköping säger att invånarna i hans län mår bäst av att det inte bildas storregioner utan att Jönköpings län behålls som en region. Björn Eriksson hövding i Östergötland säger att avgörande för hur hans region ska se ut, är om man ska fokusera på sjukvård eller tillväxt. Dessutom måste vi ha ett val innan vi tar såna här beslut så folk får säga sitt säger Björn Eriksson till Sveriges Radio Kalmar.