Nedre Dalälven

Betalade ut miljoner - står nu på myggprojektets avlöningslista

Frågetecknen kring myggbekämpningsprojektet fortsätter att växa. En tjänsteman på Naturvårdsverket som har handlagt, och betalat ut miljontals kronor till det så kallade myggbekämpningsprojektet kring Nedre Dalälven, står nu på projektets avlöningslista. Sveriges Radio ringde till mygg-bekämpningsprojektets kontor och frågade hur länge tjänstemannen har jobbat för projektet:

Det är en medarbetare till Jan Lundström som personalen på Nedre Dalälven AB, som driver myggprojektet, pratar om.

En person som tidigare har jobbat på statliga Naturvårdsverket med att bland annat betala ut pengar till myggprojektets kritiserade kontroll- eller uppföljningsprogram..

En person som numera jobbar delvis för myggprojektet och Jan Lundström, professor vid Uppsala universitet, och det tycker inte Jan Lundström är något konstigt.

Och inte heller Manuela Notter på Naturvårdsverket, tjänstemannens närmaste chef, tycker det är något konstigt med att samma tjänsteman som har suttit och beviljat medel för projektet nu är anställd inom myggprojektet.