ÄLMHULT

Miljööverdomstolen ger Älmhult bakläxa

Verksamheten vid avfallsanläggningen i Äskya i Älmhults kommun får fortsätta och också byggas ut, men kommunen måste flytta den planerade lakvattendammen. Det slår miljööverdomstolen fast i en dom.

Dammen ligger för nära en granne till anläggningen, menar domstolen, som nu kräver att den placeras längre bort.

Senast den 31 december ska kommunen ha redovisat till domstolen var dammen ska ligga.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se