Sunne

Sunne kommun överklagar länsstyrelsebeslut

Sunne kommun överklagar länsstyrelsens beslut att inte låta två fastighetsägare bygga inom strandskyddat område.
Kommunen har tidigare tillåtit bygget av fritidshusen, men det överklagades av Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen gav Naturvårdsverket rätt, men nu överklagar alltså Sunne kommun detta beslut till Miljödomstolen.