Slutrökt inom landstinget

Den förste maj är det slutrökt för personalen inom landstinget, i alla fall på arbetstid. Personalen måste också byta om till privata kläder när det är rökdags och hänvisas till speciella rökzoner.

När förbudet träder i kraft den förste maj är även besökare och patienter hänvisade att röka inom särskilda rökzoner. Enligt Monica Ekström, landstingsråd och politisk ansvarig för folkhälsofrågor så är det främst två skäl till att man inför rökförbud på arbetstid. Det ena är hänsyn till patienter och det andra att icke rökare inte har samma möjlighet tll paus som rökare under all tid har tagit sig.