Ingen kritik mot polishämtning

Länsstyrelsen på Gotland har beslutat att inte kritisera socialnämnden för att de lät uniformerad polis hämta en tolvåring i en gotländsk skola.

Tolvåringen hade rymt från ett jourhem och enligt socialnämnden var det nödvändigt att begära handräckning av polisen eftersom barnet annars skulle ha riskerat att fara illa.

Länsstyrelsen skriver ändå i sitt beslut att poliserna som hämtade tolvåringen borde ha kunnat vara civilklädda.

Länsstyrelsen tycker också att socialnämnden tillsammans med polisen bör skapa rutiner för hur så kallad polishandräckning ska ske och hur poliserna då bör vara klädda.