Ny detaljplan för innerstaden

Visby innerstad ska nu få tydliga skriftliga bestämmelser för vad som gäller vid renovering, ombyggnation eller ny bebyggelse. Snart är nämligen den nya detaljplanen för innerstaden klar och den kommer att kompletteras med en så kallad byggnadsordning.

Där kommer det att stå detaljerade riktlinjer för hur hus från olika epoker ska hanteras, både utvändiga detaljer och interiören.

Den nya byggnadsordningen innebär ett stort stöd eftersom det tidigare inte funnits några klara skriftliga regler, förutom ett förvanskningsförbud från slutet av 1980-talet.