Åsikter om gasledning undersöks

Nord Stream genomför just nu en opinionsundersökning om vad gotlänningarna tycker om den planerade gasledningen i Östersjön.

Det är det nordiska företaget Norstat som fått i uppgift av Nord Stream att genomföra en undersökning om vad den allmänna befolkningen på Gotland tycker och tänker om gasledningen.

Förutom generella frågor kring energi handlar flera av frågorna om ämnen som varit omdebatterade i samband med gasledningen.

Exempel är miljökonsekvenser av gasledningen, hotet om ökat ryskt inflytande i Östersjön, och den svenska regeringens möjligheter att påverka projektet.

De svarande får även säga vad de tycker om gasledningen i stort och om de har förtroende för Nord Stream.

Även i andra europeiska länder genomför för närvarande Nord Stream opinionsundersökningar.

Nord streams kontaktperson i Sverige, Dan Svanell, bekräftar att de är nyfikna på vad den allmäna opinionen tycker i gasledningsfrågan, men vill vänta med ytterligare kommentarer tills undersökningarna blivit analyserade, om cirka två månader.