Skydd mot översvämningar

Ett nytt analysverktyg utvecklat vid Lunds tekniska högskola skall hjälpa till att förutspå hur utsatt en kuststräcka är för överspolning och erosion i samband med översvämningar. Något som kan bli vanligare längs kusterna i och med klimatförändringarna.

Miljöaktuellt skriver att dataprogrammet också skall kunna användas för att ta reda på vilket typ skydd som kommuner längs kusterna behöver för att skydda strandnära bostadsområden.