Botkyrka

Fortsatta planer på stort nöjesfält

Politikerna i Botkyrka beslutade på torsdagen att gå vidare med planerna på ett stort nöjesfält nära E4:an i höjd med Alby och Eriksberg i Botkyrka.

Kommunen planerar att tillsammans med familjen Lindgren som tidigare ägde Gröna lund att bygga det man kallar för en stor familjepark.