Uppsala

Kritik mot utbyggnad av Gränby centrum

Det är många som har synpunkter på planerna för en stor sportarena och utbyggnad av Gränby centrum.

Cecilia Carlqvist, ordförande för Naturskyddsföreningen i Uppsala län är en av de som har synpunkter på planerna.
- Här tar politikerna ett beslut om att ha en klimatpolicy och minska växthusgaserna, och sedan tar de ett beslut om att bygga mer extern handel. Det går ju inte ihop, säger hon.

Men det är inte bara föreningar eller grannar som har haft invändningar mot planerna, och vill undvika ökande biltrafik och skydda områdets specifika flora och fauna. Även flera av kommunens egna nämnder har haft synpunkter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning tas fram för hela området innan man går vidare i planeringen.

Kulturnämnden påpekar att kommunen gjort arvet efter Linné till en utvecklingsfråga, men undrar var de planerna tog vägen i projektet. Flera remissinstanser, bland andra Vägverket och Miljörådet efterfrågar bättre lösningar och planering för kollektivtrafiken. Bara två instanser, båda representanter för handeln, ställer sig odelat positiva till planerna.

Enligt Caroline Johansson-Fors, planarkitekt på Uppsala kommun, var projektplanerna och samrådet bara ett första steg för att undersöka möjligheterna till utbyggnad.
- Det här är ju en process där vi kommer att diskutera med många inblandade och vi kommer att föra en diskussion med politikerna. Ytterst är det politikerna, som utifrån det beslutsunderlag som vi tjänstemän lägger fram, kommer att ta beslutet, säger hon.

Maria Jansson
maria.jansson@sr.se