Storuman/Tärnaby

Folkets Hus fråga för regeringen

Regeringen kommer att få avgöra vem som ska äga Tärnaby Folkets Hus.

Huset såldes av konkursförvaltaren i december, men Storuman kommun beslutade för några veckor sedan att gå emellan och nyttja sin förköpsrätt.

Håvard Nöstdahl, en av de nya ägarna, motsätter sig detta och kommer att överklaga.

Stetind Invest AB anser att kommunen sa sagt att man inte ville köpa fastigeten.

Det är inget som Storumans moderate kommunalråd Gunnar Åström vill kännas vid, så ord mot ord.

Kommunen ska nu meddela köpare och säljare att man avser att utöva sin förköpsrätt och när detta gjorts har man en månad på sig att bestrida köpet.

Görs detta och kommunen fortfarande ta över köpet är det regeringen fattar beslut.  Men det är inte säkert att regeringen tolkar förköpslagen till förmån för kommunen.Klart är att blir det ett regeringsärende kan det ta upp mot ett år.

Håvard Nöstdahl säger att man inte överklagar  för att kunna öka prislappen vid ett ägarbyte.