Karlstad

Forskning ska ge internetanvändare bättre skydd

Att få sin identitet utnyttjad av andra på internet blir allt vanligare.
Vid Karlstads universitet ska man nu därför forska om hur man kan skydda sig mot det här.

Det kan till exempel vara att saker blir beställda i Ditt namn eller att någon annan lägger upp en profil med Din bild på utan att Du vet någonting om det.
Forskningsprojektet som sträcker sig över tre år finasieras av EU och bland de 15 olika samarbetsparterna är Karlstad det enda svenska lärosätet och får drygt 6 miljoner kronor att forska för. Tanken är att man ska kunna få folk att bli mer medvetna om vilka uppgifter man egentligen lämnar ifrån sig på internet, via exempelvis olika communities som myspace eller facebook. Hans Hedbom, forskare vid Karlstads universitet och professor Simone Fischer Hübner är inblandade i projektet.