Värmlänningars hälsa och trivsel kartläggs

Inom de närmaste dagarna kommer cirka 12.000 värmlänningar att få en enkät från landstinget och Karlstads universitet i sina brevlådor.

Frågorna i enkäten handlar om hälsa, levnadsvanor och vad man tycker om sin hemkommun.
-Svaren kommer att sammanställas och förhoppningsvis användas för att skapa en bättre kommun att leva i, säger professor Bengt Starrin vid Karlstads universitet.
Det här är tredje enkäten i undersökningen LiV och hälsa, de andra skickades ut 2000 och 2004.