Höga kostnader ger mindre lägenheter

Dom höga byggkostnaderna tvingar oss att bo trängre framöver.

Kommunala bostadsbolag kan tvingas bygga mindre lägenheter för att inte hyrorna för nybyggt ska rusa iväg.

Det tror Nils-Erik Emme, styrelseordförande i kommunalägda Vätterhem i Jönköping.

Den överhettade byggmarknaden har inneburit betydligt högre produktionskostnader för nya lägenheter. Avvecklingen av räntebidragen förra året har också bidragit till kostnadshöjningar.

Och det är hyresgästerna som får betala. Hyrorna höjs för att bostadsbolagen ska få ekonomin att gå ihop.

Även bostadsrätterna har drivit i väg prismässigt, för att inte tala om villamarknaden.

Att bygga en lägenhet idag kan rusa upp i runt 2 000 kronor per kvadratmeter att bygga.

Länge har det talats om att pressa priserna i byggbranschen och minska byggkostnaderna.

Men det kommunala bostadsbolaget Vätterhems styrelseordförande i Jönköping, tror en lösning är mindre lägenheter. Färre kvadratmeter ger lägre hyror, men hyresgästerna verkar tveksamma

Vätterhem ska enligt uppdrag från politikerna bygga 650 nya lägenheter på fem år för att minska bostadsbristen i Jönköping, å då tänker styrelseordförande Nils-Erik Emme driva frågan om mindre bostadsytor för att pressa hyrorna.