Många vill gå med i Gutamålsgillet

På söndag samlas ett hundratal medlemmar till årsmöte i Gutamålsgillet. Gillet som bildades 1945 har i dag över 260 medlemmar och det senaste året har över 50 personer ansökt om medlemsskap.

Gillet verkar för att bevara gutamålet och kommer under året att hålla flera studiecirklar.

En motion till årsmötet föreslår att det ska tas fram enklare skrivregler för gutamålet.

I sommar håller gillet sommarmöte i Levide och i höst anordnas Gutamålets dag i Visby.