Elchock hjälper näsa skilja på dofter

En elstöt kan få människor att lära sej att känna skillnad på dofter som är nästan identiska. Enligt en ny forskarrapport har den här förmågan varit en viktig egenskap under männniskans evolution.

Den mänskliga näsan utsätts varje dag för 100 000-tals dofter och det är viktigt att kunna urskilja till exempel dofter som signalerar fara. Det här kan hjärnan snabbt lära sej om människan utsätts för obehag. Det visar ny amerikansk forskning där försökspersoner fick lukta på två olika dofter, där själva doftmolekylerna är så gott som identiska, så lika att det först var helt omöjligt för försökspersonerna att skilja dem åt. Doftmolekylerna hade exakt samma kemiska sammansättning, det enda som skiljde dem åt var hur atomerna var organiserade i molekylen.

Men efter det att försökspersonerna utsattes för en obehaglig el-stöt när de luktade på den ena av dofterna, samtidigt som de slapp el-stöt när de luktade på den andra, så blev det plötsligt möjligt för hjärnan att skilja dem åt.

Enligt forskarrapporten som publiceras i vetenskapstidskriften Science har den här förmågan att lära sej att urskilja vissa dofter varit viktig under människans utveckling. Det har till exempel varit meningsfullt att känna igen vissa kattdofter. Att känna igen doften av en stor katt exempelvis ett lejon kan vara livsavgörande, medan det inte är lika vikigt att känna igen doften av en liten tamkatt.