Minskning av socialbidrag i Pajala

I Pajala har socialbidragsutgifterna nästan halverats på ett år. ”En av anledingarna kan vara en bättre arbetssituation i Malmfälten” tror Bengt Hageback, socialchef i Pajala.

2006 betalades nästan tre miljoner kronor ut till 162 hushåll i Pajala vilket nästan halverades till 2007.

- Vi har haft en kraftigt befolkningsminskning under 2007 så de kan ju också vara en förklaring, säger Bengt Hageback.

Bidragstagarna kan grovt delas in i tre grupper barnfamiljer, ungdomar och personer över 50 år, men Bengt kan inte säga om någon speciell grupp bidragit mer till minskningen.

Maria Blomkvist, SR Norrbotten