120 ny fartgräns i länet

En rad vägsträckor i Örebro län kommer att få höjd hastighetsgräns. Det blir resultatet när Vägverket inför nya fartgränser.

På E20 vid Marieberg och söderut mot Laxå blir den nya hastighetsgränsen 120 kilometer i timmen iställer för dagens 110.

På E18 väster om Karlskoga höjs gränsen till 100. Samma sak gäller på riksväg 50 norr om Örebro upp mot Lindesberg och från Brändåsen och söderut till Åsbro där det alltså bli höjd hastighet till 100.

De nya hastighetsgränserna införs stegvis under detta och nästa år. Vägverket gör förändringarna för att öka acceptansen för hastighetsgränserna.

Någon förändring av hastigheten på riksväg 50 söder om Åsbro görs inte. Vägverket meddelade inledningsvis att farten skulle höjas även där, men har nu ändrat den uppgiften.