LUND

Anlitar sexbrottsdömd läkare

En man som dömts för sexbrott mot minderåriga anlitas som föreläsare av Region skånes patientforum.
Trots att mannen efter domen i hovrätten i fjor avsagt sig sina tjänster både som läkare och professor var han under torsdagen inbjuden att hålla ett föredrag om demensvård på sjukhuset i Lund.