Sverige

Regeringsförslag om sjukskrivning kritiseras

Igår lade regeringen sitt lagförslag om nya sjukskrivningsregler som bland annat innebär att sjukskrivna kan tvingas söka nytt arbete efter sex månader. Det förslaget har fått hård kritik.

I en färsk opinionsundersökning med 1.000 tillfrågade som fackförbunden SKTF och Unionen står bakom så tycker bara 6 procent att regeringen bör prioritera kortare och tydligare tidsgränser innan rätten till sjukersättning prövas. Hela 65 procent tycker att regeringen istället borde prioritera att stärka det förebyggande arbetet och den individuella rehabiliteringen.

Regeringens proposition om en ny sjukförsäkring riskerar att fasa ut sjukskrivna från arbetsmarknaden, snarare än att förbättra möjligheterna att återgå till arbete. Det menar fackförbunden SKTF och Unionen.