Honungsskördare - inte bara en bisyssla!

Nej, det kan bli ett yrke för den hugade, berättade landsbygdskonsulent Maja-Lena Främling i Gomorron. Det behövs ungefär dubbelt så många biodlare i vårt område och biodling passar bra att driva som eget företag, enligt henne.