Sörmland

Sänkta och höjda hastigheter

Vägverket planerar att införa nya hastighetsgränser på Sveriges vägar och hoppas att fler ska hålla hastigheten. I Sörmland kan det bli sänkta hastigheter på E4:an förbi Nyköping och på E20 förbi Eskilstuna mot Örebro. Vägverket vill där att dagens 110 kilometer i timmen ska sänkas till 100 kilometer i timmen. På delar av E20, väntas även höjda hastigheter, så som från Eskilstuna mot Stockholm, där man i framtiden kan få färdas i 120 kilometer i timmen.

Målen är ökad trafiksäkerhet och en hastighetsanpassning till pendlare samt en anpassning av hastighetsgränsen på vägar med många godstransporter.

Till hösten får svenskarna tio olika hastighetsgränser att hålla reda på, om allt går som Vägverket har planerat. Då kompletteras nuvarande gränser med 40, 60, 80, 100 och 120 kilometer i timmen.

Hastigheterna ska anpassas efter vägarnas säkerhetsstandard, vilket innebär att vissa vägavsnitt kommer att kunna avverkas snabbare i framtiden, medan andra får sin maxhastighet sänkt.

”Om alla trafikanter respekterade dagens hastighetsgränser skulle nära 150 liv räddas varje år. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen minska med cirka 700 000 ton per år”, skriver Vägverket i ett pressmeddelande.

I en första etapp ska de nationella vägarna - cirka 800 mil Europavägar och viktiga riksvägar - ses över. Därefter granskas resten av det statliga vägnätet på ytterligare cirka 2 000 mil under 2009.

Politiker på länsnivå ska få tycka till om förändringarna. Även kommunerna kommer att kunna tillämpa det nya tiostegssystemet inom tätbebyggt område och hastighetsbegränsningarna 30, 40 och 60 kilometer i timmen väntas bli allt vanligare i framtiden. Försök pågår redan i tolv kommuner.

SR Sörmland/TT