Sjukvård

Gömda flyktingar får billigare vård

De flyktingar som gömmer sig för myndigheter efter att fått avslag på sin asylansökan ska få akut vård i Region Skåne. Enligt en policy som regionstyrelsen sagt ja till ska de gömda flyktingarna inte betala mer för akutvård än asylsökande.

Regionstyrelseordförande Jerker Swanstein tror att andra landsting kommer att följa Skåne i den här frågan.

– Har man lite humanism så kan man inte strunta i att det finns människor som kanske far illa för att de inte kan betala för sjukvård, säger Jerker Swanstein.

I Sverige kan man inte neka någon akutvård. Men flyktingar som gömmer sig undan myndigheterna omfattas inte av statlig ersättning utan får betala för vården själva. Men det vill regionstyrelsen ändra på.

Kostnaden för den nya policyn som beräknas till mellan en halv och en miljon ska täckas av den ersättning som Region Skåne får av staten till vård av asylsökande. Policyn handlar om de mänskliga rättigheterna säger Jerker Swanstein som tillägger att om gömda flyktingar inte vågar komma till sjukhus kan det bli dyrare för regionen.