Länsbor får svara på frågor om hälsa

Närmare 12 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18 till 84 år i länet får möjligheten att svara på frågor om sin hälsa och sina levnadsvanor. Underlaget ska sedan användas i folkhälsoarbetet i Västmanland.

- 70 procent brukar svara att de mår bra, det visar de två tidigare undersökningarna. Och det är ju olika mellan åldersgrupperna förstås, de äldre drabbas ju oftare av kroniska sjukdomar, säger Anu Molarius, epidemiolog på Landstinget Västmanland.

- Man tittar på hälsan generellt, men också på olika sjukdomar och besvär, både fysiska och psykiska. Samt rök- och alkoholvanor bland annat, säger Anu Molarius.

De första resultaten av undersökningen blir färdiga under hösten.