Skåne

Skyddsombud vill ha tungt beväpnad polis

Huvudskyddsombuden vid polisen i Skåne och Göteborg kräver nu att piketpoliserna ska få rätt att använda tungt beväpnade prickskyttar som skydd i särskilt hotfulla situationer.

Idag är det bara Nationella insatsstyrkan i Stockholm som har rätt att ha prickskyttar.

Samtidigt vill Arbetsmiljöverket att Rikspolisstyrelsen redovisar hur arbetet för piketpoliser ska kunna säkras, om de inte får använda sådana här så kallade taktiska förstärkningsvapen.