30 mars:

- Lilla torg och dansk påverkan på språket i söder
- ’de vackra drömmar’ – vart tog bestämeninge vägen?
- nakna substantiv
- heter det ’jag skulle bli tacksam’ eller ’jag skulle vara tacksam’?

- om att söka på nätet för vägledning