27 april

- semester betyder olika saker i svenskan och danskan
- ’om en dryg timme’ eller ’om drygt en timme?’
- vad är klockan omman säger ’drygt tyjugp i elva’?
- ’blant annat’om personer. Ska det inte vara ’bland andra’?
- ’stor empati’ – går empati att gradera?