Sverige

Svenska gaspumpar kan visa fel

Pumpar där man kan tanka natur- eller biogas till bilen blir allt vanligare i Sverige, men det är inte säkert att man betalar för rätt mängd.

Antalet pumpar där man kan tanka natur- eller biogas till bilen ökar i Sverige, men gaskunderna kan inte lita på att de betalar för rätt mängd. Skälet är att det saknas nationella regler för hur pumparna mäter gasflödet.

När de nya nationella reglerna kommer för hur gasen ska mätas är ännu inte klart, detta eftersom det fortfarande är en relativt okänd marknad.

Eddie Hasth, biträdande enhetschef på Sveriges tekniska forskningsinstitut SP i Borås, vill snabbutveckla en ackrediterad mätmetod.

– När man tankar bensin och diesel vet vi att mätarna visar rätt - de är krönta och godkända av SP. Men, när man tankar fordonsgas vet man egentligen inte hur mycket man får därför att det finns inget reglerat system och ingen på marknaden kan prova på ett bra sätt, säger Eddie Hasth på SP.

Branschorganisationen Gasföreningen säger i en kommentar till Radio Sjuhärad att organisationens medlemmar arbetar efter en egen branschnorm för att kunderna ska veta att de får rätt mängd gas vid tankning. Även Gasföreningen efterlyser ett statligt initiativ för ett nytt kontrollsystem.

Rikard Salander
rikard.salander@sr.se