Sverige

Bidrag för bredbandsrör

Nu erbjuder staten och länsstyrelsen bidrag till den som bygger ut infrastruktur och ger plats för bredbandsfiber på landsbygden.

Tanken är att när det ska grävas för elnät, vatten och avlopp eller vägbelysning, så lägger man samtidigt ner tomrör där bredbandsfibern sedan kan få plats.

Stödet kan sökas av till exempel elbolag, kommuner och samfällighetsföreningar.

För 2008 finns totalt 75 miljoner kronor avsatta för landet.