Fått vänta sex år på rivningsbeslut

En fastighetsägare i Karlskrona anklagar kommunen för att medvetet dra ut på ett rivningslov.

Företagaren har i sex år velat riva ett gammalt magasin, men kommunen har fortfarande inte kommit till ett beslut.

Fastighetsägaren menar därför att Karlskronaborna går miste om hyreslägenheter.

Kommunen däremot, menar att det kulturhistoriska värdet på det gamla magasinet är svårbestämt och det är därför det tar så lång tid.