Vanligare med undervikt bland unga kvinnor

Det är idag relativt vanligt med undervikt hos unga kvinnor. Enligt en rapport från Socialstyrelsen är ungefär tio procent av alla unga kvinnor underviktiga. Det är mer än dubbelt så vanligt med undervikt än fetma.

- Som samhället ser ut är det mycket som flickorna vill rätta sig efter, säger Eva Furuland, skolsköterska på Grafiskt Utbildningscenter, GUC i Uppsala.

Hon berättar vidare vad som kan ligga bakom att så många unga kvinnor är underviktiga.

- De vill ofta passa in i idealen som modeller är. Det som kan ha kommit till är det väldigt överdrivna tränandet, i kombination med att man inte är tillräckligt.

Vad säger de själva? Är de medvetna om att de väger för lite?

- Om de inte är anorektiska och har fått alldeles fel självuppfattning så vet de om att de är för smala. Om inte annat så berättar deras kompisar det, säger skolsköterskan Eva Furuland på GUC i Uppsala. 

Märta Hulth
marta.hulth@sr.se