Korsberga

Protester mot grustag i Korsberga

Invånarna i Korsberga protesterar mot att Skanska vill ta ytterligare grus vid Korsberga kullar.
Vid ett möte på torsdagen framförde de sin oro över att vattnet kommer att försämras om mer grus tas.
– Brunnar har redan sinat här, men Skanska bara negligerade våra frågor, säger Ingvar Jansson som bor i Korsberga.

För ungefär 15 år sedan blev ortsborna lovade att verksamheten skulle upphöra 2007 och att området skulle göras i ordning. 

Nu vill Skanska hämta grus vid grustaget under ytterligare tre år. Det handlar om 50 000 ton grus.

– Jag förstår ju att betongindustrin vill ha sitt material, men vi är rädda om våra kullar, om vår miljö, säger Ingvar Jansson.

Ingvar Jansson säger att vattentillgången och vattenkvalitén redan försämrats av tidigare brytning. Nu vill ortsborna bli försäkrade om att vattnet inte ska påverkas den här gången. De vill också att Skanska lovar att betala de merkostnader som kan uppstå om vattnet påverkas.  

– Vårt vatten är ju livsviktigt, men Skanska vill inte svara. Det finns ingen konsekvensbeskrivning, ingenting. De säger bara att det varit minimal påverkan, men det håller vi inte med om. Vi vill ha hydrologiska och geologiska undersökningar som kan visa på hur samhället kommer att påverkas, säger Ingvar Jansson.  

På mötet tillsatte ortsborna en arbetsgrupp som får tre veckor på sig att producera ett skriftligt inlägg till länsstyrelsen. Inlägget ska redovisa Korsbergabornas invändningar mot grustagningen.